خدمات شرکت

بیش از صد و بیست پروژه به اتمام رسیده، مهر تاییدی بر استمرار در مسیر روبه رشد ماست!

responsive

خدمات بخش معماری:

- مطالعات فاز صفر طراحی

- کانسپت دیزاین

- طراحی پلان

- طراحی نما

- طراحی معماری داخلی

- ارائه نقشه های فاز 2 و دتایل های اجرایی

- متحرک سازی و ارائه انیمیشن

- ارائه نقشه تفکیکی واحدها

- طراحی محوطه و روف گاردن

- متره و برآورد معماری مطابق فهرست بهاء

responsive

خدمات بخش سازه:

- طراحی اسکلت بتنی

- طراحی اسکلت فلزی

- طراحی سازه های ترکیبی

- آنالیز و طراحی استاتیکی و دینامیکی

- طراحی سازه نگهبان

- ارائه کلیه چک لیست های طراحی

- ارائه کلیه فایل های محاسباتی

- متره و برآورد سازه مطابق فهرست بهاء

responsive

خدمات بخش مکانیک:

- مشاوره بابت انتخاب سیستم تهویه مناسب

- طراحی سیستم اطفا آتش نشانی

- طراحی تاسیسات مکانیکی

- ارائه کلیه فایل های محاسباتی با نرم افزار کرییر

- متره و برآورد تاسیسات مکانیکی مطابق فهرست بهاء

responsive

خدمات بخش برق:

- طراحی تاسیسات الکتریکی

- ارائه کلیه فایل های محاسباتی روشنایی

- تکمیل و ارائه فرم 1 نظام مهندسی

- طراحی سیستم اعلام آتش نشانی

- متره و برآورد تاسیسات الکتریکی مطابق فهرست بهاء

responsive

خدمات برگه تعهد نظام مهندسی:

- ارائه برگه نظام مهندسی بابت طراحی و نظارت بخش معماری

- ارائه برگه نظام مهندسی بابت طراحی و نظارت بخش سازه

- ارائه برگه نظام مهندسی بابت طراحی و نظارت بخش تاسیسات مکانیکی

- ارائه برگه نظام مهندسی بابت طراحی و نظارت بخش تاسیسات الکتریکی

- ارائه برگه های استحکام بنا

responsive

ما با اتکا به توانایی های خود، بهترین خدمات را به شما ارائه می دهیم

چندین سال سابقه درخشان و تلاش مستمر،سند این ادعاست!