بوطیقا چیست

درباره کتاب "بوطیقای معماری" نوشته آنتونی سی.آنتونیاس چه میدانید؟

کتاب بوطیقای معماری

ساختن در معمارى حالتى برتر از نوع خاص بوطیقاست. یقینا معمارى در طول سالیان متمادى، هر سه نوع بوطیقا یعنى بوطیقاى خودسرانه، سنتى و ژرف اندیشانه را آزموده است

بوطیقاى خودسرانه و سنتى: این بوطیقا از درون سنتى خاص برخاسته و سپس تکامل مى یابد یعنى شیوه انجام امورانگونه که پیشینیان ما انجام مى دادند .در واقع این بوطیقا فرایندى از ساختن است که فرایندهاى اندیشیده گذشتگانمان را مفروض می انگارد.

بوطیقای ژرف اندیشانه: این بوطیقا خلق آثار را با مد نظر قرار دادن نیازها و انتظارات علمی و معنوی انسان به صورت همراه با هم، از بقیه بوطیقاها متمایز می کند.

after
ive" src="images/rocket_trans.png">

از ایده تا اجرا در کنار شما هستیم

مطالعات فاز صفر و تحقیقات اولیه ، ایده پردازی و ارائه کانسپت اولیه ، طراحی فاز دو و ارائه نقشه های اجرایی، اجرا و ساخت پروژه!

دانلود کتاب بوطیقای معماری... فایل pdf خلاصه کتاب بوطیقای معماری برای آشنایی بیشتر قرار داده شد :