کارخانه تولید شیر خشک شمه شیر

برای شرکت شمه شیر

درباره پروژه

کارخانه صنعتی تولید شیر خشک برای شرکت شمه شیر در سال 97 طراحی شد سایت پروژه در ورامین می باشد و زیربنای پروژه حدود 22000 مترمربع و سایت کارخانه حدود 6 هکتار است کارخانه موصوف دارای ظرفیت دریافت روزانه 3000 تن شیر می باشد که از نظر کمی در زمان بهره برداری بی نظیر خواهد بود در زمینه کیفی نیز در خصوص تجهیزات از برند های معروف دنیا در طراحی استفاده شده که در نهایت این مجموعه را بعنوان نمونه برتر در این عرصه تبدیل خواهد کرد و تاثیر بسزایی در کیفیت محصولات لبنی از خود در آینده نزدیک به جا میگذارد.

پروژه طراحی شده توسطبوطیقای معماری

تاریخ: سال 97

کارفرما: شرکت شمه شیر

کاربری: صنعتی

مکان: ورامین

امتیاز: