ساختمان کارکنان ایرانخودرو

برای گروه ایرانخودرو

درباره پروژه

ساختمان اداری و تجاری برای مجموعه گروه کارکنان صنعتی ایران خودرو در منطقه 22 تهران در سال 1395 طراحی شد متراژ زیربنای کل پروژه حدود 84000 مترمربع است و ایده طراحی بمنظور ایجاد یک نماد برای شرکت ایران خودرو مانند شرکت های بزرگ خودرو سازی است منطقه کوهک در منطقه 22 شهر تهران دید مناسب به دریاچه خلیج فارس و پارک چیتگر دارد لذا از این پتانسیل های موجود در سایت سعی شد تا حداکثر استفاده در طرح گردد .

پروژه طراحی شده توسطبوطیقای معماری

تاریخ: سال 95

کارفرما: گروه ایرانخودرو

کاربری: مسکونی

مکان:تهران

امتیاز: