پروژه اداری تجاری پدیدار

شرکت رویال ساختمان آریا

درباره پروژه

ساختمان اداری تجاری پدیدار با زیربنای حدود 12000 مترمربع سال 1395 در مناقصه از سوی شرکت هولدینگ رویال ساختمان آریا به شرکت بوطیقا واگذار شد از مهترین پتانسیل ها سایت دسترسی از هر 4 ضلع به معابر شهری است که با توجه به متراژ حدود 1100 متری سایت و بر حدود 75 متری به بلوار آفریقا پروژه را از لحاظ موقعیت به یک استثنی تبدیل می سازد تعریف معماری پلان ها که در نهایت به حجم شاخص تبدیل شود از ابتدای طراحی مدنظر قرار گرفته است تامین پارکینگ ها در کشیدگی سایت نیاز به توجه خاص داشت که بتواند کلیه ضوابط شهرداری تهران ، نظام مهندسی تهران و آتش نشانی را تامین سازد .

پروژه طراحی شده توسطبوطیقای معماری

تاریخ: سال 95

کارفرما: شرکت رویال

کاربری: اداری تجاری

مکان: تهران